Friday, April 16, 2010

解降法

解降法

〈一〉 正行紅運的人,降頭術是不能沖犯或傷害他的,只有衰運的人,才能中術,邪就乘虛而入,因為邪不勝正的緣故
〈二〉 生肖大的人。十二生肖中大的如:牛、虎、龍、馬乃大生肖,也不會被降頭術所侵犯,除非他正在走死運。
〈三〉 佩帶烏狗鞭的人,不論男女,時刻繫帶身上,降頭不能入
〈四〉 佩帶佛牌,道教符像的,可防禦降頭術
〈五〉 黑狗血可破降頭術。凡降頭鬼作崇,可到其墓上,用烏狗血淋之,術必敗。
〈六〉 中降頭術的人,可渡七星洋返唐山,能避祛降頭術。
〈七〉 凡有人敬茶或咖啡,點心,但見熱氣騰騰,就要提防有無被暗中放入降頭術,於接杯碗時,暗探其底部,如冰冷無熱,便是有降頭術在內的明証,不食,便可袪術。
〈八〉 凡入人門,暗以鞋底在門檻上連踏三下,可以袪術。
〈九〉 凡有人敬茶,茶杯中於俯首探視時,如發現無倒影,則為茶中有降頭術的明証,宜提防,不可入口。
〈十〉 凡中降頭術者,速導入產院,坐行半日,邪受污穢血氣所沖,必逃遁,術必敗。
〈十一〉中降頭術者,速以船載之過海,搬家別住,術不能渡海而自敗退。
〈十二〉降頭術入屋時,必有冷風陣陣吹來,令人毛髮悚然,打噴嚏,心裏不安然而懼。
〈十三〉凡有降頭師前來陷害對方,其人先感到心慌意亂,或有見奇的徵兆。預防的方法:﹝甲﹞不食他的東西。﹝乙﹞不可接觸他的身手。﹝丙﹞小心窺察他的舉動,加以提防。
〈十四〉唸古蘭經可破降頭術。(回教徒才靈驗)
〈十五〉凡中降頭術的人,兩眼神色呆滯,臉晦暈,舉動失常,須速請降頭師解褪
〈十六〉勤唸心經,大悲咒,楞嚴咒,可破降頭術。(佛教徒)
〈十七〉勤唸道德經可破降頭術。(道教徒) 
〈十八〉有人說:人們要避免降頭術的侵害,只要提高警惕,降頭術雖利害,也不會中術。
<十九〉當你心裏有懷疑降頭術作崇的話,別忘記暗自唸道:「你有降頭我有尾,降我不到,降返給你。」那末!對方便無術可施了

No comments:

Post a Comment